Tracing patterns / kopiranje kroja

The most tiresome part of multi size patterns or magazine patterns like BurdaStyle is tracing patterns in your size. I usually rather buy pdf patterns, but then spend the same amount of time printing and taping it together.

Najnaporniji dio krojeva u više veličina ili onih iz časopisa poput Burde je u kopiranju kroja na papir. Obično bih radije kupila kroj u pdf ali bi na kraju izgubila istu količinu vremena na printanje i spajanje u cijelinu.

These are the tools I use for tracing patterns. Ikea Mala paper roll, tracing wheel, carbon tracing paper and seam allowance ruler.

Ovo su stvari koje koristim kod kopiranja krojeva: Ikea Mala papir u roli, kotačić za kopiranje , krojački papir za kopiranje krojeva i ravnalo za crtanje dodatka za šav.

Ikea paper is the bottom layer. Than I put carbon tracing paper on top of it, with color side facing the paper and pattern lays on top.

Ikein papir je donji sloj na koji stavljam papir za kopiranje okrenut obojanom stranom prema Ikeinom papiru i na sve to stavim kroj.

With tracing wheel trace the line of the patter piece using some pressure and keeping everything in place.

Kotačićem za kopiranje isprelazim sve linije krojnoj komada koristeći lagani pritisak i vodeći računa da je sve na mjestu.

After the lines are traced this is what it looks like. Now I just need to add all the pattern markings from the traced sheet.

Nakon što je sam kroj kopiran izgleda ovako. Sada još samo trebam prepisati sve oznake sa originalnog kroja.

The final part is adding seam allowance if it is not already included in the pattern. The best part of BurdaStyle patterns is that it is not included, so I can add the preferred amount. I usually like to work with 1 cm (3/8″) seam allowance.

Završni dio cijelog posla je crtanje dodatka za šav ako već nije uključen u sami kroj. BurdaStyle krojevi nemaju uključen dodatak za šav i to mi je najdraže, jer tada mogu dodati onoliko koliko mi najbolje odgovara. Najviše volim raditi s dodatkom od 1 cm (3/8″) .

That is all. Now I have traced pattern, undamaged multisize sheet and didn’t struggle to see what to copy. Hope this helps someone who is struggling to trace patern by layering the thin tracing paper on top of magazine sheet and trying to see the lines through it.

I to je to. Kroj je kopiran, originalni nije oštećen i oči se nisu umorile. Nadam se da će ovo pomoći svima onima kojima je teško kopirati kroj pomoću tankog papira pokušavajući vidjeti da li se vide linije kroja kroz njega.