Bernina stopice

Glavna  odlika Bernina strojeva i dodataka je kvaliteta i preciznost izrade. Što god naumili raditi, bilo da je umetanje zatvarača, izrada obrubne trake, nabiranje tkanine ili  nešto drugo, Bernina ima stopicu za taj posao. Naravno da se sve može izvesti i bez njih, ali s njima je posao daleko lakši i jednostavniji, te u većini slučajeva…

Read More